Unajua Yesu ni nani?

Unajua Yesu ni nani?

Wakati Yesu alipokuwa duniani, watu wengi hawakujua alikuwa nani. Na sasa bado ni sawa.

17/2/20243 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Unajua Yesu ni nani?

Yesu akawauliza wanafunzi wake: "Watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani?" Mathayo 16:13. Ilikuwa wazi kwamba watu hawakujua alikuwa nani. Na sasa bado ni vilevile.

Kisha Yesu akawauliza wanafunzi wake: “Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu, akamwambia, Heri wewe Simoni Bar-yona; kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali baba yangu aliye mbinguni." Mathayo 16:16-17.

Mtu wa nyama na damu

Yesu alikuwa mtu wa kawaida wa nyama na damu, aliyezaliwa na familia ya Daudi. (Warumi 1:3)) Hakuwa kitu maalum, na hakuwa mwenye kuvutia sana. (Isaya 53:2) Hata wanafunzi wake mwenyewe hawakuelewa  yeye alikuwa nani. Walikuwa bado hawajaelewa kwamba Yesu alikuwa ameuchukua msalaba wake kila siku kwa miaka 30 na alikuwa ameshinda dhambi zote ambazo alijaribiwa. (Matendo 3:2 2; Waebrania 4:15.)

Mungu angeweza kuonyesha yeye alikuwa nani kupitia kwa Yesu wakati huu. Muda mrefu kabla ya kifo cha Yesu huko Kalvari, kifo kingine kilichofichwa kilikuwa kinafanyika katika mwili Wake ili neno la Mungu liwe mwili na kuishi kati yao. (Luka 9:23; Yohana 1:14.) Mungu alikuwa akiishi kati ya watu kupitia Yesu.

Soma zaidi kuhusu hili katika "Inamaanisha nini kushiriki zaidi katika asili ya kiungu?"[GS1] [IH2] 

Petro alipokea ufunuo kutoka mbinguni ingawa bado ulikuwa umefichwa kwa wengine. Alielewa kwamba mtu huyu alikuwa Mwana wa Mungu aliye hai - Kristo - Masihi aliyeahidiwa. Yesu alimwita Petro "heri" baada ya ufunuo wake. Kila mtu ambaye Yesu anafunuliwa anafurahi sana.

Ufunuo kuhusu Yesu

Petro alikuwa mtu asiye na elimu. Hakuwa mmoja wa waandishi wa habari. (Matendo 4:13).) Hii ilikuwa tofauti sana na Paulo, ambaye alikuwa mtu mwenye elimu sana. Lakini baadaye Paulo alisema kwamba alipokea injili ya Mungu kwa sababu ilimpendeza Mungu kumfunua Mwanawe ndani yake, na anaandika zaidi kwamba  "Hakufanya shauri na watu wenye mwili na damu". Wagalatia 1:16 (GNT). Haina tofauti ikiwa mtu ameelimika au hana elimu. Bila ufunuo kutoka kwa Baba yetu wa mbinguni, hatuwezi kujua Yesu ni nani hasa, hata kama tumekulia katika nyumba ya Kikristo na kujua kuhusu kifo cha Yesu huko Kalvari.

Kwa nini kila mtu hapati ufunuo juu ya Yesu, na kwa nini kuna maoni mengi tofauti na yasiyo sahihi kumhusu? Ni nani anayepokea ufunuo kutoka kwa Mungu? Mmoja wa wanafunzi wa Yesu aliwahi kuuliza, "Bwana imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu, wala si kwa ulimwengu? Yesu akajibu, akamwambia, mtu akinipenda, atalishika neno langu; na baba yangu atampenda; nasi tutakuja kwake, na kufanya makao kwake" Yohana 14:22-23 .

Yesu hajidhihirishi kwa ulimwengu, hata kama watu wanajiita "watu wa dini" na kuimba juu ya Yesu. Wale ambao hufanya kila wawezalo kuweka amri za Yesu kutoka kwa upendo Kwake, ni wale ambao wanampenda Yeye kweli, na sio wa ulimwengu. Hii ni kuamini katika Biblia kama ilivyoandikwa. Kisha tunaweza kukimbia mbali na ulimwengu na kutoka kwenye nguvu ya mkuu wa ulimwengu huu, na tunaanza maendeleo mapya "Hata sisi sote tutakapofikia umoja wa Imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu." Waefeso 4:13.


 [GS1]Unganisha na kifungu cha 126 - Inamaanisha nini kushiriki katika asili ya kimungu?

 [IH2]Unganisha kwenye makala:

https://activechristianity.africa/what-does-it-mean-to-share-in-the-godly-nature

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea makala ya Jaap G. Littooij iliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.