Wakati kuhukumu ni sehemu muhimu sana kwa maisha ya mkristo

Wakati kuhukumu ni sehemu muhimu sana kwa maisha ya mkristo

Kuna wakati amri "Usihukumu" haitumiki.

30/11/20154 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Wakati kuhukumu ni sehemu muhimu sana kwa maisha ya mkristo

7 dak

Amri "Usihukumu!" inajulikana sana kwa waumini na wasioamini. Hii ni muhimu sana ikiwa unataka kuwa Mkristo. Lakini hii sio kitu pekee ambacho Biblia inasema kuhusu kuhukumu.

Kuhukumu wengine

“Msihukumu, msije mkahukumiwa ninyi. Kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo, ndiyo mtakayohukumiwa; na kipimo kile mpimiacho, ndicho mtakachopimiwa” Mathayo 7:1-2. Yesu aliongea maneno haya yenye nguvu akizingatia aya ifuatayo: “Basi, mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii” Mathayo 1:3. Hapa anatuonyesha kuwa sisi kama wanadamu tunapata vitu vibaya kwa kile wengine wanafanya au jinsi walivyo, badala ya kuangalia makosa yetu na hitaji letu wenyewe la kubadilika. Anatuonya kwa nguvu dhidi ya kuwahukumu wengine kwa njia hiyo. Yesu mwenyewe angeweza kusema: “Ninyi mwahukumu kwa kufuata mambo ya mwili; mimi simhukumu mtu.” Yohana 8:15

Biblia pia inaweka wazi kuwa sisi, kama wanadamu, hatuwezi kuhukumu wengine kwa haki. “Kwa hiyo, wewe mtu uwaye yote uhukumiye, huna udhuru; kwa maana katika hayo umhukumuyo mwingine wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia; kwa maana wewe uhukumuye unafanya yale yale.” Warumi 2:1. Inaweza kuwa rahisi sana kwetu kufikiri kwamba sisi ni bora kuliko wengine, au kujiambia kuwa hatuwezi kufanya mambo mabaya sawa na ambayo mtu mwingine hufanya.

Lakini ikiwa tunaamini hii, tunajidanganya tu. Tabia hizo hizo za dhambi ziko katika asili yetu ya kibinadamu, na ikiwa tutawahukumu wengine badala ya kuondoa dhambi zetu wenyewe, dhambi hizo hizo zitatawala katika maisha yetu.

Kujihukumu wenyewe

Paulo anaelezea jinsi tunaweza kuwa huru kutoka kwa asili hii ya kibinadamu yenye dhambi ambayo ina nguvu juu ya watu wote tangu anguko la Adamu. ” Lakini ikiwa tungejihukumu kwa njia inayofaa, basi Mungu hatatuhukumu. “Lakini kama tungejipambanua nafsi zetu, tusingehukumiwa.  Ila tuhukumiwapo, twarudiwa na Bwana, isije ikatupata adhabu pamoja na dunia.” 1 Corinthians 11:31-32. Ikiwa tunaacha kuhukumu wengine na kuanza kujihukumu wenyewe, maisha mapya kabisa huanza!

Tunapoanza kumwuliza Mungu anachofikiria juu ya kile tunachofikiria, kusema, na tunachofanya, ndipo tutaona kwamba Mungu anatuonyesha njia sahihi. Neno Lake na Roho Wake litatuonesha kuwa tunachofikiria kwa siri, na sababu za kufanya mambo, sio safi na sawa machoni pa Mungu. Ndipo tutaona kuwa tunachofikiria, kusema, na kufanya ni mbali kabisa na ukamilifu na kwamba tunahitaji msaada ili tuokolewe vizuri kutoka kwa dhambi yetu wenyewe!

Wakati Mungu ametuonyesha hili kutuhusu, basi tuna kitu cha kufanyia kazi! Tunaweza kutumia Neno la Mungu kama silaha kupigana dhidi ya dhambi inayoishi katika asili yetu ya kibinadamu. Hii ndio maana ya "kutembea katika nuru" au "kuishi katika nuru". Yohana anaandika juu ya hili katika 1 Yohana 1: 7: "Bali tukienenda nuruni, kama yeye alivyo katika nuru twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu, Mwana wake, yatusafisha dhambi yote.” Kwa njia hii, Mungu hatatuhukumu wakati atakapohukumu ulimwengu kwa sababu ya dhambi. Tunaweza kuhukumu dhambi zetu sasa na kumalizana nazo kabisa!

Uwezo wa kusaidia wengine

Ikiwa tunashughulika na kujihukumu wenyewe pamoja na dhambi zetu wenyewe, basi hakutakuwa na nafasi ya kuhukumu wengine. Bado tunaweza kujaribiwa kuwahukumu wengine katika mawazo yetu, lakini tunajua kwamba lazima tuseme hapana kwa mawazo haya. Tunapoanza kuona ni dhambi ngapi bado tunayo ndani yetu, basi tunajua mioyoni mwetu kwamba lazima tusikilize maneno ya Yakobo: “Mtoa sheria na mwenye kuhukumu ni mmoja tu, ndiye awezaye kuokoa na kuangamiza. U nani wewe umhukumuye mtu mwingine”? Yakobo 4:12

Ukweli ni kwamba hatuwezi kumsaidia mtu yeyote kwa kuwahukumu au kunyooshea kidole makosa yao, lakini tunaweza kumsaidia kwa kujihukumu sisi wenyewe na dhambi zetu wenyewe. “Jitunze nafsi yako, na mafundisho yako. Dumu katika mambo hayo; maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia.” 1Timotheo 4:16.

Tunapokombolewa kutoka kwa dhambi zetu wenyewe, sisi pia tuna uwezo zaidi wa kupenda na kuwajali wengine walio karibu nasi. Ndipo tunaweza kufanya anachotuuliza tufanye Yesu katika Mathayo 7: 5 “Kwanza, toa kuni katika jicho lako mwenyewe. Ndipo utaona wazi kutoa vumbi kwenye jicho la rafiki yako. " Ikiwa tunahukumu kwanza na kuondoa dhambi zetu wenyewe, basi tunaweza kusaidia wengine kwa maneno yale yale ya Mungu ambayo yametusaidia.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea Makala ya Marie Lenk iliyochapishwa hapo awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa na ruhusa ya matumizi kwenye wavuti hii.