Hisia au dhambi - unajua tofauti yake?

Hisia au dhambi - unajua tofauti yake?

Ni muhimu kuelewa kwamba kutenda dhambi na kujaribiwa kutenda dhambi ni vitu viwili tofauti.

3/6/20165 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Hisia au dhambi - unajua tofauti yake?

Nimefanya uamuzi kwamba ninataka kuwa mwanafunzi wa Yesu, na ninajua hilo linamaanisha kwamba sihitaji tena kutenda dhambi. Nimeamua kwa uthabiti kwamba nataka kutenda mema tu, na sitakubali kutenda dhambi nitakapojaribiwa. Lakini si rahisi sana! Dhambi daima inakuja, ingawa nataka kutenda mema. Je, inawezekana hata kushinda hisia zangu zinapokuwa kali sana?

Nimekaa nje ya nyumba ya rafiki yangu nikisubiri atoke nje. Tulikubaliana kukutana nje ya nyumba yake kwa muda maalum, lakini amechelewa ... tena. Yeye hufanya hivi mara kwa mara. Ninahisi kukereka na kukosa subira sasa. Ninataka tu kumwambia kile ninachofikiria juu ya tabia hii.

Najisikia vibaya sana. Kwa kweli nataka kuwa mvumilivu na mkarimu, lakini hapa nilipo, nahisi kutokuwa na subira na hasira ... tena. Ninahisi kama ninaendelea kutenda dhambi; Ninaendelea kuwa na mawazo ya aina hii. Hasira, wivu, mawazo machafu, kwa kutaja machache tu. Ninajua kuwa mambo haya si sawa. Neno la Mungu linaniambia hivyo. Kwa kweli sijui la kufanya.

Mimi sio hisia zangu

Kisha nakumbuka jambo ambalo nilisoma hivi karibuni. Ilikuwa katika kipande cha fasihi ya Kikristo ambapo mwandishi* aliandika kuhusu Yakobo 1:14, “Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe huku akivutwa na kudanganywa.”

Aliandika kwamba waumini wengi hufikiri kwamba hii ni dhambi, na wanatamani wasihisi chochote kuhusu tamaa zao za dhambi. Wanapotambua tamaa hizo, wanafikiri kwamba lazima kuna jambo baya. Lakini hatusomi kwamba hatutajaribiwa tunapokuwa waumini, lakini kwamba tutashinda na sio kutenda dhambi tunapojaribiwa. ( 1 Petro 4:1-2 ) Kwa hiyo unapojaribiwa kutenda dhambi, bado hujatenda dhambi; unatenda dhambi pale tu unapokubali tamaa zako za dhambi. (*Sigurd Bratlie, katika "Utukufu - Umekamatwa na Kristo".)

Ghafla natambua jambo fulani. Ninaweza kuhisi kuwa nina hasira sasa, lakini si mimi! Mawazo yamekuja akilini mwangu, lakini si lazima nikubaliane nayo. Sasa tamaa za dhambi katika asili yangu ya kibinadamu zinataka kutawala, lakini hili ni jaribu tu. Sasa inabidi nichague.

Tamaa ya dhambi ni ile sehemu ya asili yangu ya kibinadamu inayotaka kuishi kulingana na mapenzi yangu badala ya kufanya mapenzi ya Mungu. Ni sehemu yangu ambayo inataka kuitikia kwa njia ambazo Neno la Mungu husema waziwazi kuwa si sahihi. Ninajaribiwa kwa sababu nina tamaa ya dhambi katika asili yangu. Kwa mfano, tamaa ya kutokuwa na subira,. Tamaa ya kukasirika mtu anaposema jambo kuhusu mimi ambalo silipendi, nk.

Wakati wa majaribu

Kwa hiyo ninapohisi kwamba tamaa hizi za dhambi zikija, je, hiyo inamaanisha kwamba nimetenda dhambi? Sivyo kabisa! Ninajaribiwa. Ninatenda dhambi ikiwa tu nitakubali kwa kujua kujitoa na kuruhusu mawazo hayo kuishi, ingawa najua kwamba ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini ninapohisi mambo haya, sipaswi kukubaliana nayo. Sitendi dhambi isipokuwa ninapojua kwamba ninajaribiwa na bado ninakubali kwamba nitafanya kile ninachojaribiwa.

Jambo muhimu kwangu kukumbuka ni kwamba kuna tofauti kati yangu na kile ninachojaribiwa. Mimi ndiye mtu ambaye nimeamua kutotenda dhambi, haijalishi ninajaribiwa na nini - haijalishi ninahisi nini. Hisia zangu hazimaanishi chochote. Mawazo yangu ni kwamba nachukia dhambi na sitaki kuitenda. Huyo ni mimi! (Soma Warumi 7 & 8.)

Kwa hiyo sasa, ninaposubiria nje ya nyumba ya rafiki yangu na kuhisi hisia hizi za kukosa subira na hasira zikija, najua kwamba hili ni jaribu tu. Asili yangu ya ubinadamu pamoja na tamaa zake za dhambi hunifanya nihisi kana kwamba ninakosa subira. Lakini ni hisia zangu tu! Sio mimi! Mimi ni mwanafunzi wa Yesu ambaye hatatenda dhambi! Sikubaliani na mawazo haya. Ninasema kwa nguvu na kuamua kuyakataa majaribu. Ingawa nahisi hivi, kwa akili yangu siruhusu. Mimi ndiye kile ninachoamua kwa uangalifu, na ninaamua kwamba sitazikubali hisia hizi.

Ingawa hisia zangu haziwezi kubadilika mara moja, ninakataa na sijiruhusu kufikiria mawazo yasiyo na subira. Ninamwomba Mungu anipe uwezo wa kupinga majaribu, haijalishi ni muda gani, na hufanya hivyo. Ninaomba kwamba badala ya kuitikia bila subira, niitikie kwa upendo.

Majaribu = uwezekano wa kushinda

Rafiki yangu anapotoka ndani kwake kwa kuchelewa kidogo, hata hahitaji kuhisi kwamba nimejaribiwa. Badala yake, anaweza kuhisi subira na fadhili kutoka kwangu.

Kwa ajili yake mwenyewe, labda anahitaji kusikia kwamba anapaswa kufikiria zaidi kuhusu wengine, lakini hilo ni jambo ninalopaswa kulisema kwa upendo, kwa sababu najua ni kwa ajili ya wema wake. Sipaswi kamwe kusema kwa kukosa subira, kwa sababu tu ilibidi nimngojee. Ikiwa ninaweza kufanya hivi, tunaweza kuendelea kuwa na uhusiano mzuri sana. Hakuna ladha ya dhambi inayoweza kuja kati yetu. Kisha nimeshinda! Sijatenda dhambi - sijakubali kuwa na papara na hasira - ingawa hisia hizi zilikuwa kali sana.

Inapendeza sana kujua kwamba jinsi ninavyoitikia ninapojaribiwa hunitegemea mimi kabisa. Ninajua kwamba kwa neema ya Mungu atanipa uwezo wa kushinda kila wakati ninapojaribiwa. Ni jaribu moja tu kwa wakati, na kwa kila jaribu napata asili ya kimungu zaidi. ( 2 Petro 1:4 ) Kila jaribu linaweza kuwa ushindi, na ninatazamia kwa hamu siku ambayo miitikio yangu ya asili itakua “matunda ya roho” - upendo, fadhili, subira, n.k. (Wagalatia 5.) Ninaamini kwa uthabiti kwamba hii itatokea!

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Ann Steiner yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.