Je, ninatumia talanta zangu kubariki au kuvutia?

Je, ninatumia talanta zangu kubariki au kuvutia?

Ninawezaje kuwa na uhakika kwamba ninatumia talanta zangu kwa Mungu?

11/2/20245 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Je, ninatumia talanta zangu kubariki au kuvutia?

10 dak

Watu wengine wana talanta ya kucheza muziki mzuri sana. Wengine wana kipawa cha kuongea. Wengine wana huduma maalum kwa watu walio karibu nao. Na wengine labda wanahisi kama hawana talanta yoyote.

Sisi sote hatujaumbwa tukiwa na vipaji na uwezo sawa, lakini sote tumepewa uwezekano wa kufanya mema. Kuna njia tofauti ambazo ninaweza kutumia talanta na fursa ambazo nimepewa. Ninaweza kuchagua kuwabariki wengine … au ninaweza kuwa mbinafsi na kutumia talanta na uwezo wangu kuwavutia watu. Ninahitaji kujiuliza: Nia yangu ni nini? Ni nini kipo moyoni mwangu?

"Niangalie! Angalia ninachoweza kufanya!” Labda sisemi kwa sauti, lakini labda ninafikiria. Labda ninawatazama watu walio karibu nami kwa siri, nikitazama maoni yao ili kuona kama wanasema, "Lo, wewe ni mzuri sana katika hilo." Lakini je, ninajikubali jinsi mawazo haya yalivyo ya ubinafsi na machafuko yanayotokana na hili? Ikiwa ninafikiri kwamba vipawa na uwezo wangu vinaweza kunifanya niwe na furaha na kuridhika, basi nimeacha kuzingatia kusudi la Mungu la kunipa talanta hizo.

Kutumia talanta yangu kwa Mungu

Kwa nini Mungu alinipa talanta nilizo nazo? Anataka nifanye nini nao? Hili linawekwa wazi katika Wafilipi 2:3  ambapo inasema, “Msiwe na ubinafsi; usijaribu kuwavutia wengine. Muwe wanyenyekevu, mkiwaona wengine kuwa bora kuliko ninyi wenyewe.” Vipaji vyetu vinapaswa kutumika kumtumikia Mungu, na sehemu yake ni kuwatumikia wengine - kuwa wanyenyekevu na kufikiria sana juu ya wengine!

Kuwa mnyenyekevu sio maarufu sana. Roho ya nyakati inatufundisha tangu ujana kujifanya wakuu. Tunajifunza hili kutoka kwa watu wengi maarufu na nyota wa michezo ambao wanapenda kumwambia kila mtu jinsi walivyo na vipaji. Je, ushawishi huu ndio sababu ninayotarajia pia, au labda hata kudai, sifa kutoka kwa wengine ninapofanya jambo vizuri? Kustahiwa na wengine kunaweza kuonekana kama maisha mazuri kuwa nayo, lakini ukweli ni kwamba ikiwa ninaishi kwa ajili ya kupongezwa tu, basi maisha yangu ni tupu na thawabu zake zimetoweka kwa muda mfupi.

“Lolote mfanyalo, lifanyeni kwa moyo wenu wote, kana kwamba mnamtumikia Bwana na si kwa ajili ya watu. Kumbukeni kwamba Mwenyezi-Mungu atawapa ninyi kama thawabu aliyowawekea watu wake. Kwa maana Kristo ndiye Bwana halisi mnayemtumikia. Na wakosaji wote watalipwa kwa makosa waliyofanya, kwa sababu Mungu humhukumu kila mtu kwa kiwango sawa.” Wakolosai 3:23-25 ​.

Hakuna amani ninapotafuta sifa na pongezi kutoka kwa wengine. Badala yake, ninakuwa mbinafsi zaidi na zaidi hadi mawazo yangu yote yananihusu: Watu wananionaje; wengine wanasemaje kunihusu? nk. Tokeo ni kwamba sikui katika upendo kwa Mungu na kwa wengine.

Lakini ninawezaje kujiweka huru kutokana na mawazo haya yote kunihusu tu ambayo mara nyingi hunizuia kuonyesha upendo wa kweli na kujali wengine?

Imetolewa kwangu

“Kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita inavyompasa kunia…” Warumi 12:3.

Ninaposhawishiwa kuwa na kiburi, ninahitaji kukumbuka kwamba kila kitu nilicho nacho nimepewa. Pia ninahitaji kukumbuka kwamba talanta zangu za kidunia hazina thamani katika umilele. Sio talanta yangu yenyewe ambayo inamaanisha chochote, lakini kile ninachokitumia. Je, labda ninafikiri kwamba ni rahisi zaidi kuingia mbinguni ikiwa naweza kuimba vizuri? Au ikiwa nina talanta nyingine? Kilicho muhimu sana ni kwamba ninaishi maisha yangu kwa ajili ya Mungu, nikimtumikia kwa imani rahisi na utii. Jambo la maana zaidi ni upendo ninaoonyesha kwa wengine. Talanta ambazo Mungu amenipa, kubwa au ndogo, zitumike kwa kusudi hili.

Ikiwa talanta zangu zote zingeondolewa leo, ningefanyaje? Ikiwa niliumiza mguu wangu vibaya sana hivi kwamba singeweza kucheza michezo, au kuvunja mkono wangu na siwezi kucheza ala yangu ya muziki tena, ningetendaje? Je, wengine bado wangehisi joto na upendo wa kweli kutoka kwangu, au wangehisi uchungu?

Je, ninatafuta nini?

“Yafikirini yaliyo juu, si yaliyo katika nchi.” Wakolosai 3:2.

Ninahitaji kuwa mkweli kwangu kuhusu kwa nini ninatumia talanta zangu. Nikizunguka, nikitafuta watu wa kunivutia, basi ninazingatia mambo ya dunia - kutafuta sifa na kuridhika. Ladha chungu hutoka kwa vitendo vinavyofanywa kwa nia ya ubinafsi. Lakini nikitumia talanta zangu kumtumikia Mungu na kuwabariki wengine, basi kunaweza kuwa na thamani halisi ya maisha yote. Hapa lazima niwe mkweli kabisa kwangu. Vipaji vyangu visiwe kikwazo kwa ukuaji wangu katika Mungu.

Lakini vipi ikiwa ninahisi kama sijapokea talanta nyingi? Ninaweza kushawishiwa kuwa na wivu haraka ninapoona kwamba baadhi ya marafiki zangu wanaweza kufanya hili au lile vizuri sana. Nahitaji kuulinda moyo wangu dhidi ya hili. Andiko la Yakobo 3:16 linasema hivi: “Palipo na wivu na ubinafsi, kutakuwa na fujo na kila aina ya uovu.” Wivu huleta migogoro, na hunizuia kuwa na furaha ninapomwona mtu mwingine akitumia karama zake kubariki.

Petro anasema katika 1 Petro 4:10-11, “Mungu amewapa kila mmoja wenu karama kutoka kwa aina nyingi za karama zake za kiroho. Vitumieni vyema kuhudumiana.” Mungu alinijua muda mrefu kabla hajaumba dunia, na kwa kujua aliniumba jinsi nilivyo, na ana mpango wa maisha yangu. Anataka nitumie talanta zangu kwa njia inayompendeza Yeye badala ya mimi mwenyewe. Nikizitumia kwa usahihi, vipaji vyangu vinaweza kuwa nyenzo muhimu sana katika kujenga urafiki na katika kubariki na kuimarisha maisha ya wengine wanaonizunguka.

Wakati ukifika wa mimi kukutana na Muumba wangu, talanta zangu zitaanguka, lakini matokeo ya kile nilichokitumia yatabaki. Hatimaye, cha muhimu ni jinsi ninavyomtumikia Mungu kwa talanta na uwezo ambao nimepewa, na kwamba ninampendeza Yeye. Maisha yangu na yawe maisha yanayoishi kwa utukufu wa Mungu, maisha yaliyojaa maudhui ya mbinguni na baraka!

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Frank Myrland yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.