Je, wewe ni mwaminifu?

Je, wewe ni mwaminifu?

Katika Mithali inasema kwamba mtu mwaminifu ni vigumu kumpata. Je, wewe ni mmoja wa watu hao wachache?

27/6/20174 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Je, wewe ni mwaminifu?

" Wanadamu hutangaza kila mtu hisani yake mwenyewe; Bali mtu aliye mwaminifu, ni nani awezaye kumpata?" Mithali 20:6.

Mwandishi wa Mithali aliona bila shaka kwamba ni vigumu kumpata mtu mwaminifu!

Uaminifu unahusu maeneo yote

Ikiwa unasikia neno "asiye mwaminifu", mawazo yako ya kwanza ni uwezekano mkubwa kwamba inamaanisha kutokuwa mwaminifu katika ndoa. Bila shaka, uaminifu katika ndoa ni muhimu sana, na mtu asipokuwa mwaminifu katika eneo hili, husababisha huzuni nyingi. Lakini uaminifu sio tu juu ya uhusiano. Inahusu kila eneo la maisha yetu.

Mungu ni mwaminifu kwa kila jambo. Katika Yakobo 1:17, Inasema “Kila kutoa kuliko kwema, na kila kitolewacho kilicho kamili, hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga; kwake hakuna kubadilika, wala kivuli cha kugeuka-geuka.”. Yeye ni mwaminifu kabisa kwa Neno Lake, mwaminifu kwa ahadi zake, mwaminifu kwa sheria zake mwenyewe, na mwaminifu kwa watu wote. Anampenda kila mtu kwa upendo wa milele na usiobadilika.

Hebu fikiria ikiwa kila mtu duniani angeishi kwa uaminifu kwa dhamiri yake aliyopewa na Mungu, ile sauti ndogo ndani ya mioyo yetu inayotuambia tofauti kati ya mema na mabaya na jinsi ya kuchagua kwa njia ifaayo - jinsi ulimwengu ungekuwa tofauti! Kufuata dhamiri zetu ni mwanzo mzuri sana! Lakini kama Wakristo, Mungu anataka kutuongoza hata zaidi. Ametuahidi Roho Mtakatifu, Msaidizi ambaye atatuongoza katika kweli yote. ( Yohana 16:13 )

Mtume Paulo asema, “Kwa hiyo, fuateni mfano wa Mungu kama watoto wanaopendwa sana.” Waefeso 5:1. Yeye ni Mungu Baba yetu, ambaye habadiliki kamwe, na sisi ni watoto Wake wapendwa! Tumaini kuu la Mungu kwetu ni kwamba tunaweza kuwa kama Yeye, waaminifu katika njia zetu zote.

Asili yetu ya kibinadamu ni potovu kabisa na isiyotegemewa. Mara nyingi tunabadilisha mawazo yetu - au tunatenda tofauti na tulivyotaka! Lakini habari njema ni kwamba tunaweza kubadilika! Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tunaweza kufikia maisha ya uaminifu katika mawazo, maneno na matendo!

Uwe mwaminifu

Ni vizuri kujiuliza nini maana ya kuwa mwaminifu katika hali zangu za kila siku. Kuwa mwaminifu kunaweza kuanza na mambo madogo sana kama vile kuweka ahadi, kulipa deni kwa wakati, au kutoa jibu la uaminifu kwa swali chungu. Inaweza kumaanisha kuwa mwangalifu na kile ninachosema. Je, mimi hufanya mambo kuwa makubwa zaidi kuliko yalivyo hasa ninaposimulia hadithi? Je, ninazungumza kuhusu siri za watu wengine, au ninaweza kuweka siri? ( Mithali 11:13 ) Namna gani nia yangu? Je, nina nia fulani ya ubinafsi ninapowafanyia wengine jambo jema?

Roho Mtakatifu atanionyesha mambo haya yote na mengine mengi. Kama vile upendo na wema ni matunda ya Roho ambayo yanaweza na yanapaswa kuonekana katika kila eneo la maisha yangu, ndivyo pia uaminifu. Na jinsi upendo na wema unavyokua kwa kazi ya Roho Mtakatifu katika moyo na maisha yangu, uaminifu ni kitu ambacho hukua na kukua kadri Mungu anavyonisaidia kumtii Roho.

Ninapoendelea kufanya kile Roho anachonionyesha na kuniambia nifanye, maisha yangu huanza kuzaa matunda ya thamani kama vile upendo, furaha, amani na uaminifu! ( Wagalatia 5:22 )

Ishi kwa kumpendeza Mungu

Mojawapo ya mambo yanayopunguza mwendo wetu kuelekea maisha ya uaminifu, kulingana na viwango vya Mungu, ni kutaka kuwapendeza watu. Ni ndani kabisa ya asili ya mwanadamu kutaka kuwafurahisha watu na kupata kibali chao. Lakini ninaweza tu kuwa msaada wa kweli kwa watu ikiwa nitaishi mbele ya uso wa Mungu, ikiwa ninataka tu kumpendeza Yeye, haijalishi ikiwa watu wananiona au wanaweza kufikiria nini kunihusu. Uaminifu katika yaliyofichika utaongoza kwenye maisha ya uaminifu - matunda ambayo wengine wanaweza kuonja na kuona na kubarikiwa nayo.

Ili kurejea mstari tulioanza nao, mwanamume au mwanamke mwaminifu haongei jinsi yeye alivyo mwaminifu. Ni tofauti gani na asili ya mwanadamu ambayo hujisifu kwa urahisi juu yake mwenyewe na hata hajaribu kuficha tendo jema! Daudi alisema hivyo vizuri katika Zaburi 16:2, “ Nimemwambia Bwana, Ndiwe Bwana wangu; Sina wema ila utokao kwako.’” Alitaka sana kumpa Mungu heshima kwa ajili ya mambo mema ambayo alikuwa amefanya ndani yake na kupitia kwake.

Yanipasa kuwa mnyenyekevu ili kufikia maisha ya uaminifu katika pembe zote za siri za maisha yangu ya mawazo, kwa maneno yangu, na katika matendo yangu yote. Lakini ni matokeo ya furaha na baraka kama nini haya huleta kwa wale walio karibu nami na hasa kwa ajili yangu mwenyewe! Ninapokuwa mwaminifu kwa Mungu katika kila jambo analoniambia nifanye, anaahidi kwamba litafanikiwa! ( 1 Wathesalonike 5:24-25 )

“Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni mpya kila siku asubuhi; uaminifu wako ni mkuu!” Maombolezo 3:22-23

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Helen Simons yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.