Kutoka hasira hadi baraka

Kutoka hasira hadi baraka

Rolf: Watu wengine hukasirika haraka. Mimi ni mmoja wao.

17/7/20217 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Kutoka hasira hadi baraka

Kukasirika haraka sana

Jambo moja lilikuwa wazi sana nilipokuwa nikikua, na hilo ni kwamba nilikua nikikasirika haraka sana.

Hasira yangu haikudumu kwa muda mrefu, na ningehisi mjinga sana baadaye. Ilikuwa kama mlipuko mkubwa. Zaidi ilikuwa tu katika hali, sio kwa watu. Nakumbuka wakati fulani nilikuwa kazini, nikichomelea kitu, na nikakasirika sana, nikaichukua mashine ya kuchomelea na kuitupa chumbani. Sikuwaumiza watu kadiri ninavyoweza kukumbuka, lakini ningekasirika sana.

Nilijisumbua sana kwa sababu nilijua kwamba haikuwa sawa. Nilikulia katika nyumba nzuri ya Kikristo na nilijua juu ya Mungu. Nilitaka kumjua kibinafsi. Nilijua haikuwa vizuri kuishi hivi, lakini sikujua jinsi ya kubadilika.

Kisha nikaoa, na nikaona kwamba mambo haya hayabadiliki tu. Hakika sikuwaumiza mke wangu na mtoto, au watu wengine niliokutana nao, lakini unawezaje kusaidia watu wakati uko hivyo? Nilitaka angalau kuwa na uhusiano mzuri na watu, lakini kwa sababu ya hasira yangu sikuweza kuwa na hakika kabisa juu yake.

Kuchukia maisha yako mwenyewe

Muda mfupi baada ya kuoa na kuwa baba, nilisikia injili ikielezewa kwa njia ambayo sikuwahi kusikia hapo awali. Mistari kama 1 Petro 1:16 ambayo inasema, "kueni watakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu" hakika kilikuwa kitu ambacho Mungu alikuwa amesema, na kitu ambacho nilikuwa nimekisoma, lakini kamwe si kwa njia ambayo nilifikiri ingewezekana, kwa sababu hakuna mtu aliyejua namna ya kufanya. Lakini sasa nilisikia kwamba "Kweli, imeandikwa, kwa hiyo, lazima iwezekane." Kwa hiyo, niliposikia juu ya kuchukia maisha yako mwenyewe (asili yako ya ubinafsi, kiburi, na dhambi) na kuyapoteza, hiyo ilibadilisha kila kitu kwangu. Nakumbuka nikifikiria, "Mwishowe, sasa ninaweza kufanya kitu kuhusu mambo haya yanayonitesa!"

 

Yesu anasema: "Yeye aipendae nafsi yake ataiangamiza; naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele." Yohana 12:25. Mstari huo ulifanya kazi ndani yangu. Yeye hasemi, "Yeye ambaye huchukia wengine wanachokiona," lakini "Yeye ambaye huchukia maisha yake." Ni kile kilicho ndani yangu - mawazo haya yote, mawazo, na vitu ambavyo vitaleta mgongano kati ya watu, ndivyo ninavyopaswa kuchukia. Kwa sababu siyo tu juu ya kuzuka kwa hasira. Nilikua nikifikiria kwamba lazima nishughulike na mambo ya nje. Lakini haipaswi tu kujishughukisha na kile watu wanachokiona, na hasira zangu. Kinachotoka ndani yangu kinaonyesha kile nimekuwa nikishughulika nacho ndani.

Haikutokea yote mara moja, lakini kidogo kidogo. Nilianza kuchukia hasira vibaya sana! Nilikuwa tayari nikiichukia, lakini sasa niliichukia zaidi. Kwa sababu nilitaka kupata uhusiano na Yesu. Ikiwa nitashikilia wazo ambalo halitoshei katika ufalme wake, ninawezaje kukutana na Yesu atakaporudi? Ikiwa angeweza kurudi sasa hivi, basi nini kingetokea? Je! Mtazamo wangu ungefaa katika ufalme wake?

Kutoka kwenye chuki na hasira hadi kwenye baraka

Jambo kubwa ni kuchukua Neno la Mungu kama lilivyoandikwa. Mstari ambao umenisaidia sana kwa miaka mingi ni 1 Petro 3: 9: "… bali wenye kubariki." Nilidhani ninahitaji kuweza kubariki, kwa hiyo hiki ni kinyume (tofauti) na kile ninachofanya kwa asili. Kwa asili, ninaunda mizozo, nakosoa, nasukuma dhidi ya watu. Lakini kinyume chake, ninahitaji kubadilishwa kutoka kwenye hasira hii na kuja katika maisha tofauti kabisa.

Mstari mwingine ambao nilikuwa nikifikiria sana ni Wagalatia 5:24: "Na hao walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili Pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake." "Hamu na tamaa" ni neno la jumla kidogo. Lakini katika maisha ya kila siku, hiyo inamaanisha kuwa katika kila wazo maalum, neno, na kitendo, kwa jinsi ninavyofanya vitu, au kwa njia ninayotumia pesa yangu, nasema "hapana" kwa tamaa za dhambi katika asili yangu.

Wakati wowote ninapokuwa na mawazo juu ya kitu au mtu ambaye haendani na sheria ya Mungu, basi siwezi kubariki. Siwezi kufanya mema. Siwezi kukidhi mahitaji. Jambo la kushangaza ni kwamba nimekuwa nikipenda watu kila wakati. Nadhani labda ndio sababu ilikuwa ngumu sana, hasira hii. Sikuweza kuungana na watu na kuwaelewa, kwa sababu nilikuwa nimejaa mawazo yangu mwenyewe, na hiyo ilinitenga nao.

Asili yetu ya kibinadamu yenye dhambi, pia inaitwa mwili, ina mambo haya tofauti ambavyo mimi huyashikilia kwa urahisi, kwa hiyo nashukuru kwamba ninaweza kuyaona mawazo haya madogo, kusema 'hapana' kwayo na kuwa huru zaidi na zaidi. Pia inasema katika Waebrania 12:11 kwamba hausikii vizuri kusema 'hapana' kwa asili yako ya dhambi, lakini kwa upande mwingine, najua kwamba ninabadilishwa kila wakati. hivyo hiyo inanipa matumaini. Kidogo kidogo, ninaweza kuungana na watu na kuwa mwema kwao, bila kujali chochote. Haijalishi tena ikiwa wafanyikazi wenzangu hawakubaliani na mimi, kwa mfano, kwa sababu ninawajali.

Soma pia: Ninawezaje kunasa kila wazo?

Kusema samahani

Mwanzoni, pia ningekasirikia watoto. Mara nyingi ningewaambia pole. Kwa mfano, ningesema, "Samahani kwa jinsi nilivyosema, lakini bado lazima ufanye kile nilichosema." Pengine kile nilichosema hakikuwa kibaya sana, lakini jinsi nilivyosema ilikuwa vibaya kabisa.

Baadaye, mtoto wangu wa kwanza alipokuwa mkubwa sana, nilimwambia, "Samahani sana kwa jinsi nilivyokufanyia." Nilijua haikufanywa vizuri kila wakati; kwa hasira hiyo sikuwa na ushindi wakati wote, haswa katika miaka ya mwanzo alipokuwa akikua. Lakini wanasamehe sana. Mwanangu alisema, "Baba, nakumbuka tu vitu vizuri nyumbani." Hiyo ilinifanya nilie.

Kwa hiyo tena, jinsi watu wanavyokuona kweli haimaanishi mengi sana, ikiwa unatafuta maisha ya Kristo. Unaona dhambi yako mwenyewe inayoishi ndani, na unaichukia.

Amani nyumbani.

Nadhani kinachofafanua nyumba yetu zaidi ni kwamba kuna amani sana na nzuri huko. Kwa nje labda haionekani kama hiyo. Nina wana wengi, na wanaweza kuwa nyumbani na marafiki wao, na wana kelele, na wakati mwingine tunabishana juu ya mambo; kuna mengi yanaendelea na ni shughuli. Lakini hiyo haimaanishi kwamba hakuna amani.

Amani ni ni nzuri kati ya watu, na kwamba mimi sio mvurugaji wa amani, lakini ninajenga amani. Kwa sababu tu watu wana maoni yao, na wanafanya mambo kwa njia zao wenyewe, hiyo haimaanishi kuwa hakuwezi kuwa na amani. Katikati ya hiyo panaweza kuwa na amani sana. Ninajua pia kuwa bado ninaweza kufanya mema zaidi. Ninaweza kusaidia kuunda amani zaidi, kwa sababu baba ana athari kubwa juu ya jinsi nyumbani palivyo. Ikiwa nina maisha ya kushinda, hiyo ina athari kubwa katika nyumba yetu.

Mlipuko wa hasira huanza na wazo moja.

Kile ninachojishughulisha nacho sasa ni mawazo haya madogo juu ya watu. Je! Mlipuko wa hasira unaweza kufika wapi? Baadhi ya watu huua wengine kwa sababu yake, lakini vipi kuhusu fikra potofu juu ya mtu? Mara nyingi hiyo husababisha hasira. Ni ndogo sana, na iko ndani. Hakuna anayeiona. Lakini ikiwa unakubaliana na fikra hiyo na uendelee kulifikiria, je! Hiyo haiwezi kusababisha kuzuka kwa hasira?

Unaiona unapofanya kazi kwa karibu na watu. Nimeoa kwa miaka 33 sasa. Wakati mwingine ninapofikiria kidogo juu ya mke wangu, ninaona kile anachofanya au kusema, na hututenganisha. Je! Hilo siyo jambo la kuchukulia uzito? Labda siwezi kutupa vitu kwa watu au kuwapigia kelele, lakini naona bado nina mawazo haya madogo dhidi ya wengine na kile wanachofanya. Ninashukuru sana kwamba ninaweza kuona mawazo haya madogo na kuyaondoa.

Maisha ambayo hayawezi kuharibiwa.

Kwa miaka mingi, nimekuwa nikifikiria juu ya kifungu kile kinachosema, “… nguvu za uzima usio na ukomo.” Waebrania 7: 15-16. Hiyo ndiyo imeandikwa juu ya Yesu. Hayo ndio ninayotaka - maisha yaliyojaa upendo, utunzaji, wema, na furaha. Nataka kuwa mtu mwenye furaha, na furaha ambayo haiwezi kuharibiwa - hakuna kitu kinachoweza kuivunja, hakuna kitu kinachoweza kuiathiri.

Ikiwa unafikiria juu ya Yesu, ambaye alichukiwa na kukosolewa hata kabla hajaendelea na safari Yake ya mwisho, halafu wakamsulubisha msalabani, naye akining'inia hapo, lakini bado aliweza kuwaombea watu. Mara nyingi mimi hufikiria juu ya hilo. Alisema, "Baba, wasamehe, kwa maana hawajui watendalo." Luka 23:34.

Hivyo ndiyo ninavyotaka. Sijui maisha yangu yataishaje. Lakini maisha hayo, hakuna mtu anayeweza kuyaharibu. Hakuna kitu kinachoweza kuyamaliza. Haijalishi watu wanafanya nini, majibu yangu ya kwanza daima ni kuwa mwema kwa mtu huyo. Hayo ndiyo maisha ya Yesu na hayo ndiyo ninayotaka - upendo, wema, haki na vitu hivi vyote ambavyo ufalme wa mbinguni umetengenezwa. Siko hapo bado, lakini najua yanakuja, na ninaweza kuona maisha haya yakizidi kuwa ndani yangu ninaposhinda hasira yangu kidogo kidogo. Hiyo ndiyo injili ambayo imenigeuza.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea nakala ya Eunice Ng na Rolf van Rietschoten iliyochapishwa hapo awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa na ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.