Nilichojifunza wikendi moja  kuhusu uchungu

Nilichojifunza wikendi moja kuhusu uchungu

Ni nani au ni nini huamua ikiwa nitakerwa na wale walio karibu nami?

21/8/20155 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Nilichojifunza wikendi moja  kuhusu uchungu

Kama Mkristo, kuwa huru kutokana na kuwashwa ni jambo ambalo sote tunataka, sivyo? Tunataka kuonyesha wema, fadhili na subira kwa wengine, hata wakati hawajatutendea wema sana. Lakini hii sio rahisi kila wakati. Tunaweza kufikiri kwamba tunadhibiti kuwashwa kwetu vizuri hadi, kwa ghafula, kitu kitatokea ambacho kinatufanya tupoteze udhibiti wote ambao tulifikiri tulikuwa nao.

Mara nyingi nilikasirika nilipokuwa nikikua. Ilinikasirisha na kuudhika wakati wengine hawakufanya jinsi nilivyotaka, hasa ndugu na dada zangu!

Andiko la Yakobo 1:19-20 linasema hivi: “Unapaswa kuwa mwepesi wa kusikiliza na si mwepesi wa kusema au kukasirika. Ukiwa na hasira, huwezi kufanya lolote kati ya mambo mema ambayo Mungu anataka yafanywe.” Ni wazi kwamba kukasirishwa na wengine ni kinyume cha kile ambacho Mungu anataka. Husababisha mgawanyiko na uchungu.

Nilipoona matokeo ambayo majibu yangu makali na ukosoaji wangu ulikuwa nayo kwa wengine, nilijaribu sana kutokuwa na milipuko hii ya kuudhi. Sikutaka kuendelea kuwa sababu ya mgawanyiko na uchungu.

Nilifikiri nimekuwa mzuri katika kuonyesha subira na kuelewa hadi wikendi moja nilipoona ghafla jinsi nilivyopaswa kwenda.

Matukio machache ya bahati mbaya

Wikendi hiyo, nilisafiri na marafiki, na siku ya kwanza kila kitu kilionekana kuwa sawa. Na nilikuwa nikiwalaumu wengine kwa hilo. Badala ya kujibu kwa subira na fadhili, niliendelea kutoa maelezo ya kuudhi na yenye kuumiza. Nilichoweza kufikiria ni jinsi wale wengine walivyowajibika kwa kila jambo lililokuwa limeharibika. Kwa nini hawakufikiria juu ya mambo haya hapo awali? Kwa nini hawakupanga vizuri zaidi? Wao, wao, wao, wao…

Lakini basi, nilipochukua muda wa kufikiria jambo hilo mwishoni mwa siku, maswali yaliendelea kujirudia kichwani mwangu. Kwa nini sikuweza kufanya kitu kuhusu majibu yangu mwenyewe? Kwa nini sikuweza kuonyesha wema, hata katika hali ngumu? Na kisha ikawa wazi kwangu: Nilikuwa nikikereka kwa sababu nilitarajia kwamba wengine wangefanya mambo vizuri zaidi. Nilikuwa nikipata hasira, kama vile nilivyokuwa nikifanya nilipokuwa mdogo, kwa sababu sikuweza kuvumilia ukweli kwamba hawakuwa wakifanya mambo jinsi nilivyotaka wafanye. Sikuwa na upendo!Upendo ni nini?

1 Wakorintho 13:4-7 inazungumza nasi kuhusu maana ya kuonyesha upendo: “Upendo huvumilia na hufadhili. Upendo hauna wivu au majivuno au kiburi au mkorofi. Haidai njia yake mwenyewe. Haikasiriki, na haiweki rekodi ya kudhulumiwa. Haifurahii ukosefu wa haki bali hufurahi wakati wowote ukweli unaposhinda. Upendo haukati tamaa, haupotezi imani, huwa na matumaini siku zote, na hustahimili katika kila hali.”

Kwa muda mfupi sana, nilikuwa na hatia ya kwenda kinyume na karibu kila kitu katika mstari hapo juu. Ikawa wazi kwamba matendo yangu yalikuwa karibu na kinyume cha upendo.

Sehemu ya kwanza ya mstari huo inasema: “Upendo huvumilia na hufadhili.” Hakuna ubaguzi kwa hili. Haisemi: “Upendo huvumilia na hufadhili, isipokuwa…” Ikiwa sijibu kwa subira na fadhili, sionyeshi upendo.

Ninajaribiwa na tamaa mbaya katika asili yangu ya kibinadamu

Yakobo 1:14-15 inasema, “Lakini watu hujaribiwa na tamaa zao mbaya zinapowavuta. Tamaa hiyo inaongoza kwenye dhambi, na ndipo dhambi inakua na kuleta kifo.” Wengine wanaweza kufanya mambo ambayo huchochea “tamaa” yangu kuwashwa, kwa sababu tamaa hii ya dhambi huishi ndani yangu. Lakini si lazima nikubali kwa hili.

Nilipoona kwamba nimekubali kuudhika siku hiyo, niliamua kupigana kupambana nayo - ili kubadilisha mtazamo wangu kuhusu watu wengine walio karibu nami. Badala ya kuwashutumu, niliamua kwamba ningewashukuru.

Kwa muda wote wa mwisho-juma huo, kulikuwa na nyakati nyingi ambazo nilishawishiwa kuwashwa, lakini sasa ilikuwa tofauti. Sasa nilielewa kwamba sikuhitaji kuruhusu kuwashwa kwangu kutawale. Afadhali ningeamua kuitikia kwa subira, kwa wema. Nilipofanya hivi, niliona jinsi wikendi iliyosalia ilivyokuwa yenye amani na yenye kufurahisha zaidi kwetu sote.

Ninawezaje kuwa huru kabisa kutokana na uchungu?

Watu wanaotuzunguka mara nyingi hufanya mambo ambayo hayana maana kwetu hata kidogo. Katika hali kama hizo ni rahisi kushawishiwa kukasirika au kukasirika na kufikiria, “Laiti angetenda tofauti, ingekuwa rahisi kwangu kuwa karibu naye.” Lakini fikiria hili: Je, maendeleo yangu ya kiroho yanategemea matendo yangu mwenyewe au matendo ya wengine wanaonizunguka?

Siwezi kudhibiti kile ambacho wengine hufanya. Ninaweza tu kujidhibiti - ni mimi ninayechagua kuonyesha fadhili au kuwashwa wakati jambo linapotokea. Kungoja mtu mwingine abadilike na kufikiria, “Nitakuwa mtu bora baada tu ya yeye kuwa mtu bora,” haileti maana hata kidogo.

Tunaweza pia kushawishika kutumia kisingizio hiki: “Nina hasira haraka. Mimi hukasirika kwa urahisi.” Labda hii ni kweli sasa, lakini je, inahitaji kukaa hivyo? Je, lengo langu kama Mkristo nimalizie kabisa kwa kuudhika, au niko sawa kudhibitiwa nalo?

Acha kuwa na uchungu na hasira na kuwakasirikia wengine. Msitukane, wala msitukane, wala msiwahi kuwa mkorofi. Badala yake, iweni mwema na mwenye huruma, na kusamehe wengine, kama Mungu alivyowasamehe ninyi kwa ajili ya Kristo.” Waefeso 4:31-32.

Wema. Rehema. Msamaha. Hilo ndilo lengo letu! Hata wakati wa wikendi wakati mambo hayaendi kulingana na mpango.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Frank Myrland yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.