"Onyesha na nena"

"Onyesha na nena"

Baadhi ya shule zina siku za "Onesha na nena". Nilifikiria jinsi hiyo inatumika pia tunapotaka kushiriki injili na wengine…

16/3/20214 dk

Na Ukristo wa Utendaji

"Onyesha na nena"

7 dak

Shule zingine zina siku za "Onesha na nena". Watoto wanaweza kuleta kitu kutoka nyumbani ambacho ni cha kipekee kwa namna fulani; bidhaa yenyewe inaweza kuwa isiyo ya kawaida au labda kuna hadithi ya kuvutia kuhusu hilo. Bidhaa inapitishwa darasani, na kila mtu anaweza kuigusa na kuitazama kwa karibu na kupata kusikia hadithi yake.

Watoto wanaelewa vizuri zaidi wanapoona kitu hicho kwa macho yao wenyewe na hata kukigusa. Ingekuwa haipendezi sana na isingevutia sana ikiwa kila mtoto angekuja tu na kusema, "Nina jambo hili maalum nyumbani, na nitakuambia jinsi lilivyo ..."

Yale tuliyoyasikia, kuyaona, kuyatazama na kuyagusa kwa mikono yetu

Hili lilinikumbusha jinsi nilivyokuwa nikifanya nilipokuwa Mkristo kijana – niliyeokoka hivi karibuni na mwenye shauku kubwa ya kuwaambia watu kile nilichoamini na kwa nini niliamini. Nilianza na mdogo wangu; Niliamua kumweleza Mkristo ni nani. Baada ya kumaliza kumwambia kwa nini Yesu alikuja duniani, nilimwambia jinsi nilivyofikiri wakati wake wa baadae ungekuwaje ikiwa asingeamini ninachoamini. Mwonekano wa uso wake ulinionyesha kuwa nimemwacha mnyonge na karibu kuonewa. Nilikuwa nikimwambia nilichotaka aamini bila kumwonyesha jinsi maisha ya Kikristo yalivyokuwa.

Nilipokua tu, nilianza kuona tofauti kati ya kuonyesha na kusema. Kama wanadamu tunahamasishwa kufanya kitu kwa kile tunachoweza "kuona na kugusa" kwa ajili yetu wenyewe. Yohana anazungumza kuhusu hili katika 1 Yohana 1:1. Anafafanua kitu “ambacho tumesikia, tumeona kwa macho yetu wenyewe, tumetazama, na tumekigusa kwa mikono yetu. Tunawaandikia juu ya Neno lenye uzima.”

Huenda ukafikiri kwamba Yohana alikuwa tu akiwaeleza kuhusu Yesu, na kwamba Yesu hakuwepo.

Ah, lakini Alikuwepo ….

Maisha ya Yesu ndani yetu

Na hii ndiyo hoja nzima. Tunapoanza "kukiishi" kile kilichoandikwa katika injili badala ya kuelewa tu, basi "maisha ya Yesu" huanza kukua ndani yetu na hii ndiyo watu wanaweza "kugusa na kuona". Kuishi kama ilivyoandikwa katika Biblia kunamaanisha kwamba tunaacha mapenzi yetu wenyewe, na hiki ndicho “kifo cha Yesu” ambacho Paulo anazungumzia katika 2 Wakorintho 4:10: “Tunabeba kifo cha Yesu katika miili yetu wenyewe. ili uzima wa Yesu pia uonekane katika miili yetu.”

Tunaweza kufikiri kwamba tunapaswa kueleza kile ambacho Biblia inasema kuhusu jinsi na kwa nini Yesu alikuja duniani ili kutuokoa, lakini ikiwa maisha yetu hayaonyeshi kile tunachosema, basi maneno yetu hayana maana.

Tukiwa wachanga, hatuwezi kutarajia kujaa hekima ya Mungu. Lakini hata nilipokuwa na umri wa chini ya miaka ishirini, ningeweza kuwa na unyenyekevu kidogo. Ningeweza kuishi kulingana na kile kidogo nilichoelewa wakati huo, ambacho kilikuwa rahisi vya kutosha. Kuwa mkarimu tu kwa kaka yangu na kusaidia nyumbani kungekuwa mahali pazuri pa kuanzia! Hata mambo madogo kama haya huhesabiwa tunapoanza kuishi maisha haya. Mungu hatarajii tuwe wahubiri wenye ujuzi mwingi. Lakini anatutazamia tuwe waaminifu na kufanya yale tunayoelewa. Sio tu "kuwaambia", lakini "kuonyesha".

Mabadiliko hufanyika

Ningeweza kuushinda moyo wa kaka yangu zaidi kama ningetumia muda pamoja naye badala ya kumwambia tu kwamba lazima abadilike na kuondoka, nijishughulisha zaidi tena na mambo yangu. Ikiwa hatuwezi kuwaonyesha wengine kwamba tunaishi kile tunachoamini, basi maneno yetu hayana maana yoyote. Familia yangu ingeweza kuona wakati huo ni mtu mwenye shauku kubwa kwa jambo ambalo bado halijabadilisha maisha yake kutoka ndani. Walichoona ni msichana, bado anajifikiria tu, ambaye hakuwa tayari kusaidia nyumbani kwake.

Nilipokuwa mkubwa, nilikazia fikira zaidi kufanya kile nilichoelewa na kumwomba Mungu msaada niliposhindwa. Tunapoendelea kufanya hivi, basi maisha yetu huanza kubadilika, na baada ya muda mabadiliko haya yataonekana kwa wale wanaotujua. Kama ningefikiria hivyo hivyo nilipokuwa nimeongoka hivi karibuni, basi labda kaka yangu angeweza kupata joto na kuungwa mkono zaidi na dada aliyemjali.

Kutoka kwa kijana anayejua yote ambaye alitaka kuwaambia watu nini cha kuamini, nikawa mama na bibi ambaye amepitia majaribu, kama wengine wengi pia. Uzoefu wangu wa maisha umenionyesha kwamba Mungu anataka kutupa Roho wake ili atuongoze katika maisha. Anatuonyesha jinsi asili yetu ya kibinadamu inavyotaka kudhibiti kile tunachosema na kufanya, lakini pia anatupa uwezo wa kufanya mapenzi yake badala ya yetu.

Ili hili litokee, tunapaswa kuamini kwamba Mungu anajua kilicho bora zaidi kwetu (hata kama hatuelewi kila mara) na kujitoa kwa Mungu ili atufanyie kile anachofikiri ni bora zaidi. Kisha baada ya muda tutaona kwamba tunabadilika. Mungu anatubadilisha kutoka ndani na hivi ndivyo watu tunaoishi nao wataweza kuona na "kugusa". Na bora zaidi, ndiyo itakayowavuta kutaka maisha haya kwao wenyewe.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yanatokana na makala ya Maggie Pope yaliyochapishwa awali kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.