"Siku zote nilikuwa nikikerwa na kila jambo…"

"Siku zote nilikuwa nikikerwa na kila jambo…"

Alta alikasirika kwa urahisi kwa kila mtu na kila jambo na hii ilikuwa ikiharibu maisha yake. Angewezaje kutafuta njia ya kuacha kukasirika?

17/7/20214 dk

Na Ukristo wa Utendaji

"Siku zote nilikuwa nikikerwa na kila jambo…"

8 dak

Alta ana maisha yenye shughuli nyingi, na ni maisha kamili na yenye kuridhisha. Lakini wakati mmoja maishani mwake, watoto wake walipokuwa wakikua, aligundua kuwa hakufurahi. Alikuwa na hasira na kukasirika kila wakati. Aligundua kuwa shida yake ni kwamba kila wakati alikuwa akikerwa na kila jambo - kukerwa na jinsi watu walivyomtendea, kukasirika ikiwa hakualikwa kwenye vitu, alikerwa na namna ambavyo watu walivyowatendea watoto wake, nk. Alitambua kwamba hiki jndichi kilikua chanzo cha yeye kukosa furaha, lakini ilimchukua muda kwake kupata sababu halisi ya tatizo. Mwanzoni, alifikiri ni watu walio karibu naye ambao wanapaswa kubadilika, kwamba tatizo ilikuwa wao, sio yeye.

Lakini alipowaza vile, hakuna chochote kilichobadilika na, mwishowe, alifika mahali ambapo alikuwa amechoka kutokuwa na furaha kila wakati. Siku zote alikuwa akikasirika na kukerwa na jambo fulani. Alilia kwa Mungu amwonyeshe anachohitaji kufanya kujikomboa kutokana na kilichokuwa kigumu kwake.

Kwa sababu ya hitaji lake, na unyenyekevu wake katika kuomba msaada kwa Mungu, Aliweza kumwonesha ukweli. Hiyo ilikuwa hatua ya kwanza kwenye njia ya kupumzika, furaha, na uhuru.

Kupata suluhisho la tatizo

"Niligundua kuwa sababu ya kweli ya mimi kukasirika ilikuwa katika mambo mengine mengi," anasema Alta. "Nilikuwa na mawazo ya kiburi, ya kujihesabia haki juu yangu, na kwa sababu hiyo nilifikiri wengine wanapaswa kunichukulia tofauti, na wanapaswa kufanya mambo kwa njia tofauti. Na nilivunjika moyo kila wakati walipokuwa hawafanyi nilivyofikiri wanapaswa kufanya. Yote yalikuja kwa tatizo moja kubwa: kiburi. Kiburi hiki kilisababisha uvumi, kutokuwa na subira, kutosamehe, na mambo mengi mabaya zaidi. Ilikuwa mbali na unyenyekevu ambao Biblia inazungumzia. (Mathayo 23: 11-12, Wafilipi 2: 3, Yakobo 4: 6.)

Wakati wa kuchukua hatua

“Mara tu nilipoona hili katika asili yangu, nilijua mara moja kwamba kuna kitu kinahitajika kufanywa juu yake. Mungu alinipa aya kadhaa katika Warumi 12:10 na 16: “Pendaneni kama kaka na dada. Wapeane heshima zaidi kuliko mnavyotaka nyinyi wenyewe… ishi kwa amani na kila mmoja. Usijivune bali fanya urafiki na wale ambao wanaonekana siyo muhimu. Usifikirie kuwa una busara. “

"Niliona kuwa kukerwa kunamaanisha kwamba sikuwa napenda undugu, sehemu ya mwili wa Kristo kanisani, ambao ulijumuisha mume wangu na watoto na marafiki zangu. Nilikuwa naumiza uhusiano wangu na kila mtu, na ilikuwa wakati wa kuacha kulaumu wengine, na kuelekeza mwelekeo wangu kwangu. Nilianza kuelewa kuwa ikiwa ningekerwa na kila jambo, nisingeweza kupenda kwa wakati mmoja. Nilipojaribiwa kukasirika juu ya vitu, niliomba Mungu, na nilihubiri aya hizo ambazo Mungu alinipa mwenyewe. “Usiwe mwenye hekima kwa maoni yako mwenyewe.” Tamaa yangu ilikuwa kuwa mtiifu kabisa kwa hilo.

 

"Njia yangu ya kufikiri ilibadilika, na nikaanza kushikilia fungu hili: “Upendo huvumilia, hufadhili; upendo hauhusudu; upendo hautabakari; haujivuni; haukosi kuwa na adabu; hautafuti mambo yake; hauoni uchungu; hauhesabu mabaya. “1 Wakorintho 13: 4-5.

 

Vita ya kuwa huru.

“Kujitolea kukasirika ni kama kufungua mlango wa mawazo yote mabaya, yasiyo na upendo. Halafu nadhani mimi ni kitu maalum na ninahitaji upendeleo, halafu nimejaa mwenyewe kuwa sina muda na wengine, na mahitaji yao. Siwezi kuwa na maisha tajiri kwa Mungu wakati mimi hukasirika kila wakati. Imeandikwa kwamba Yesu alililia msaada kwa kilio kikali na machozi, na hiyo ilinitia moyo kufanya hivyo pia. Ni nini kinachonifanya nifikirie kuwa ninaweza kushinda kukerwa bila kufanya jambo lile lile? Mawazo yangu mwenyewe ya jinsi mambo yanavyopaswa kuwa yamejikita sana katika asili yangu kiasi kwamba ni vita halisi kwangu kuyashinda. Kwa kweli lazima niende nikamlilie Mungu kwa neema na msaada. Lakini ninapokuwa mnyenyekevu na kufanya hivyo, basi mimi huwa huru.

“Kushinda katika eneo hili kumeniletea kupumzika sana - pumziko la kweli rohoni mwangu. Nimepata furaha ambayo nilikuwa nikiikosa. Ninaweza kuwa na upendo safi na wa kujitolea kwa ajili ya familia yangu na marafiki sasa. Lengo langu ni kutoa kila kitu changu na kudumisha upendo wangu kuwa na nguvu na kuongezeka zaidi kila siku.

“Sijamaliza; Bado ninajaribiwa, lakini simruhusu Shetani kudhibiti mawazo yangu tena. Ninamlilia Mungu na kusema, ‘Mungu nisaidie! Unajua sitaki kukasirika, ’halafu badala yake ninaangalia jinsi ninavyoweza kushukuru kwa hali. Unaweza kuigeuza kabisa. Vitu vinaibuka na ninafikiria, ‘Je! Wangewezaje kunifanyia hivyo?’ Halafu nadhani, ‘Hapana! Sihitaji kukasirishwa. ’Mimi ni mtu mwenye furaha zaidi na mwenye shukrani zaidi sasa kuliko hata nilivyokuwa miaka miwili, mitatu iliyopita. Inafanya kazi. Inafanya kazi kweli.”

"Na nina hakika kwamba Mungu, ambaye alianza kazi njema ndani yenu, ataendelea na kazi yake mpaka itakapomalizika siku ile Kristo Yesu atakaporudi." Wafilipi 1: 6.

Chapisho hili linapatikana katika

Makala hii inategemea Makala ya Angela Schapf na Alta Henry iliyochapishwa hapo awali kwenye https://activechristianity.org/ na imebadilishwa na ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.