Wakati wa mabadiliko

Wakati wa mabadiliko

Unawezaje kuwa sehemu ya mabadiliko makubwa katika historia?

8/4/20164 dk

Na Ukristo wa Utendaji

Wakati wa mabadiliko

6 dak

Yesu alikuja kuleta mabadiliko; Alikuja kuangusha mamlaka maovu katika dunia hii. Je! unajua jinsi unavyoweza kuwa sehemu ya kazi hii kuu?

Ulimwengu wote uko chini ya nguvu mbaya ya dhambi. Ndio mzizi wa kila tatizo, machozi yote na kila mateso duniani. Kila mahali unapotazama, taabu zote, mahitaji, na udhalimu una mizizi yake katika dhambi. Ulimwengu umepotoshwa, na kadiri muda unavyopita, ufisadi na uovu unazidi kuwa mbaya zaidi. Mambo haya yote yalitabiriwa na Yesu (ona Mathayo 24), lakini ni nini mpango Wake na kila kitu?

Kuharibu mzizi wa tatizo

Yesu Kristo mwenyewe alikuja na jibu. Alikuwa mwanzo wa mabadiliko, karibu miaka 2000 iliyopita. Wakati wa siku Zake duniani, uchoyo, uhalifu, ufisadi na taabu pia vilikuwa vya kawaida. Israeli ilikuwa ikiteseka chini ya utawala mzito wa Milki ya Kirumi. Walitarajia mwokozi - mtu ambaye atakuja na kupindua utawala mbaya wa Roma na kuwaweka huru.

Haikuwa tofauti sana na jinsi ilivyo sasa. Wengi wanafikiri ingekuwa vyema ikiwa shujaa hodari angeinuka na kuwaangusha wafanyabiashara wakubwa wenye pupa, serikali potovu, vikundi vya kigaidi, na maovu mengine ambayo ni ya kawaida sana katika siku zetu. Lakini Yesu hakuja kutibu dalili za dhambi. Hakuja kuwaangusha watawala waovu wa ulimwengu huu. Alikuja kushambulia mzizi wa tatizo. Alikuja kushinda dhambi yenyewe (1 Yohana 3:8).

Na hivyo ndivyo hasa alivyofanya. Yesu alishinda kabisa dhambi zote katika maisha yake mwenyewe. Kwa kufanya hivi, Alimpindua mtawala mwovu Shetani, na akaonyesha ulimwengu mara moja tu kwamba wanadamu hawahitaji kuwa mtumwa wa Shetani, kwamba hatuhitaji kumsikiliza.

"Mapinduzi" haya yalianza kimya kimya wakati wa maisha ya mapema ya Yesu. Yesu alimshinda Shetani kwa kujinyenyekeza chini ya mapenzi ya Baba na kusema kila mara “hapana” kutenda dhambi. Hakukubali kamwe kutenda dhambi na Shetani. Hata alipokuwa anakufa msalabani kwa maumivu makali, hakutenda dhambi. Aliuthibitishia ulimwengu kwamba Shetani hakuwa na mamlaka kamili tena.

Kumpindua mtawala mwovu

Vita vyetu si dhidi ya watawala wanadamu, wanasiasa na wenye dhambi wa wakati huu. Wao ni dalili tu ya tatizo kubwa (Waefeso 6:12). Mzizi wa tatizo ni dhambi yenyewe. Hilo ndilo lengo la kazi ya Yesu - mabadiliko aliyokuja kuleta. Anataka kuharibu kabisa dhambi. Huyo ndiye adui tunayepigana naye.

Wale wanaomfuata Yesu, wanafunzi wake, wanapigana dhidi ya “adui” huyu kwa kutokubali dhambi ambayo wao wenyewe wanajaribiwa (Wakolosai 3:5). Wanachukua msalaba wao kila siku, wasikubali mapenzi yao wenyewe ya dhambi, na kwa njia hii wanamfuata Yesu (Luka 9:23).

Wanafunzi ni wanyenyekevu na wanakubali wanapokosea. Wanachagua kubariki wanapotendewa isivyo haki. Wanachagua kutoa wakati wao wenyewe wana uhitaji. Wakati uchoyo, hasira, wasiwasi, kiburi, wivu, uchafu, na dhambi nyingine zote zinapojaribu kuingia mioyoni mwao, wanafunzi huzikataa. Wanakataa kukubaliana na mawazo hayo ya dhambi. Wanachagua kupigana nao! Wanachagua kuleta mabadiliko kamili!

Yesu kwenye kiti cha enzi

Kusudi la wafuasi wa Yesu ni kumweka Yesu kwenye kiti cha enzi cha dunia. Wakati Shetani, mtawala wa ulimwengu huu, ameshindwa katika vita baada ya vita-wakati wafuasi wa Yesu wameharibu kabisa nguvu za Shetani katika kila eneo la maisha yao- ndipo Mungu ataamua, “Sasa imetosha.” Kisha utawala wa Shetani utakuwa mwisho na Mungu atamweka Yesu juu ya dunia (Ufunuo 19:11).

Huu ni Ujio wa Pili wa Kristo na mwanzo wa Milenia, miaka elfu ya amani na furaha duniani. Yesu akiwa kwenye kiti cha enzi na watumishi wa shetani wametupwa nje, amani na haki vitaweza kuenea duniani. Uharibifu wa dhambi utapungua na uponyaji utaanza. Kisha itakuwa wakati wa kuanza kusafisha dalili za dhambi, kwa sababu wanafunzi wa Yesu wangekuwa tayari wameshinda mzizi wa dhambi ndani yao wenyewe.

Kisha wale watu waliochagua kumtumikia Yesu watawaendea watawala wote waovu, wanasiasa wafisadi na wafanyabiashara wenye pupa wanaowadhulumu na kuwanyanyasa watu, nao watawaangusha! Watakuwa na uwezo na mamlaka ya kufanya hivyo, kwa sababu tayari wamemshinda mtawala mkuu wa dhambi (Shetani) ndani yao wenyewe.

Labda unashangaa jinsi maumivu na taabu zote ulimwenguni zitawekwa sawa. Hilo pia litatukia Yesu atakaporudi. Kisha yote yatakuwa sawa. Hakuna mtu atalazimika kuomba pesa au chakula tena na hakutakuwa na mapigano na mabishano tena. Uadilifu utatawala, na hakutakuwa tena na aina yoyote ya uonevu! Hakutakuwa na machozi tena na hakuna mateso tena.

Je, utakuwa pamoja katika kumpindua mtawala wa dhambi, kwanza katika maisha yako mwenyewe, na kisha duniani kote?

Chapisho hili linapatikana katika

Makala haya yalichapishwa kwenye https://activechristianity.org/ na yamebadilishwa kwa ruhusa ya matumizi kwenye tovuti hii.